Scroll to top

Divízny závod Údržba metalurgických pecí

Je postavený na tradícii bývalého národného podniku Východoslovenských železiarní a siaha až do roku 1965. Od tohto obdobia prešli tieto činnosti viacerými zmenami výsledkom ktorých bol v roku 2002 vznik spoločnosti Relingingserv, s.r.o. zameranej na opravy žiaruvzdorných výmuroviek a jej následné prevzatie spoločnosťou VULKMONT, a.s. Košice v roku 2009 s cieľom konsolidácie činností pre metalurgický priemysel. Spoločnosť sa presadzuje v realizácii opráv rôznych tepelných agregátov v metalurgickom priemysle, energetickom, cementárenskom, chemickom, strojárskom a drevospracujúcom ako aj v odvetví spracovania hliníka.

Žiarotechnické práce

 • dodávky, opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek v hutníckom priemysle, realizácie výmuroviek, investičných celkov
 • servis v oblasti žiarotechniky, nepretržitá inšpekčná činnosť žiaruvzdorných výmuroviek
 • inšpekčné prehliadky žiaruvzdorných výmuroviek s vyhotovením správ o stave žiaruvzdornej výmurovky
 • nepretržité termovízne merania na agregátoch prichádzajúcich do styku s tekutým kovom
 • služby v oblastiach pracovných technológií ako žiaruvzdorné murivo, žiarobetóny, keramické vlákna, izolačné výmurovky, torkretovanie, shotcreting, injektáž. Typické miesta použitia sú priemyselné pece, tepelné agregáty, liace sústavy
 • technická, projekčná a poradenská činnosť v oblasti opráv žiaruvzdorných výmuroviek
 • búracie práce žiaruvzdorných výmuroviek počas GO, SO, MO a BO hutníckych agregátov
 • kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek pojazdných miešačov surového železa
 • úprava nalievacích hrdiel pojazdných miešačov od nálepov a rozstreku surového železa
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek vysokých pecí a liacích sústav
 • murovanie, injektážne práce, búracie práce počas malých, stredných a generálnych opráv vysokých pecí
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek torkretážou

Vulkanizérske práce

 • údržba, opravy a výmeny opotrebených, alebo poškodených gumotextilných dopravníkových pásov
 • pogumovanie bubnov za studena ( hnaných, hnacích, prevádzacích, napínacích )

Odlievanie surového železa

 • odlievanie surového železa na liacom stroji, uskladnenie a expedícia

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.